Esteu aquí

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 25 de febrer de 2022

divendres, febrer 11, 2022

L'Assemblea General Extraordinària de MUTUAL DE CONDUCTORS, MPS es celebrarà, el proper dia 25 de febrer de 2022 a les 12 hores, en primera convocatòria, i a les 13 hores en segona, a Barcelona, a l'Hotel Barcelona Center (carrer Balmes, 103-105), per a tractar els següents assumptes:
 

ORDRE DEL DIA

Aprovació del Balanç de Fusió de “Mutua de Propietarios Seguros i Reaseguros a Prima fija” (Entitat Absorbent) i “Mutual de Conductors, Mutualitat de Previsió Social” (Entitat Absorbida)

  1. Aprovació del Projecte Comú de Fusió subscrit amb data de 22 de novembre de 2021, pels respectius Òrgans d'Administració de “Mutua de Propietarios Seguros i Reaseguros a Prima fija” (Entitat Absorbent) i “Mutual de Conductors, Mutualitat de Previsió Social” (Entitat Absorbida)
  2. Aprovació de la fusió de “Mutua de Propietarios Seguros i Reaseguros a Prima fija” (Entitat Absorbent) i “Mutual de Conductors, Mutualitat de Previsió Social” (Entitat Absorbida), en els termes i condicions establerts en el Projecte Comú de Fusió subscrit amb data de 22 de novembre de 2021.
  3. Acolliment al règim fiscal especial previst en el Capítol VII del Títol VII del text refós de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.
  4. Delegació de facultats
  5. Precs i preguntes.
  6. Designació de tres assembleistes per a signar i aprovar l'Acta de l'Assemblea.

 

Segueix-nos a:

Escriu-nos

al email
info@segurosmdc.com

Truca'ns

Assistència en Viatges 93 488 80 73

Servei de decessos 93 552 94 00