Esteu aquí

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ FINANCERA I DE SOLVÈNCIA

dilluns, maig 22, 2017

El nou règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies d'assegurances, conegut com a Solvència II, va entrar en vigor amb efecte a partir de l'1 de gener de 2016. El règim exigeix informació i divulgació pública per part de les
asseguradores, i alguns d'aquests informes es publicaran a la pàgina web de l'Entitat.

Aquest document és el primer informe de situació Financera i Solvència ("ISFS")
que es requereix per ser publicat per MUTUAL DE CONDUCTORS MUTUALITAT
DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA. (Des d'ara la "Entitat").

Aquest informe abasta els Negocis i l'Evolució de l'Entitat, el seu Sistema de Govern, Perfil de risc, Valoració dels riscos de Solvència i Gestió de Capital. Al final qui té la responsabilitat de totes aquestes qüestions és el Consell d'Administració de l'Entitat, amb l'ajuda de diverses funcions de govern i control que ha engegat per supervisar i administrar el negoci.

L'Entitat ha de mantenir actius suficients per afrontar les seves obligacions amb els assegurats a tot moment. El Consell d'Administració vetllarà perquè el capital de l'Entitat sigui suficient per cobrir la solvència requerida segons la naturalesa i escala del negoci, i els requeriments operacionals esperats.
 

Hi ha diversos mecanismes per avaluar aquests nivells i els resultats de les mateixes
indiquen que el capital de l'Entitat és adequat en aquest moment i per als requeriments esperats a curt i mig termini.
 

L'evolució del Negoci de l'Entitat és molt estable en el temps, per aquest motiu el
Consell d'Administració considera que l'actual sistema de Govern és adequat per afrontar un horitzó temporal a curt i mig termini, sempre que no canviïn les circumstàncies.
 

L'exercici econòmic de l'Entitat es tanca el 31 de desembre de cada any i presenta els seus resultats en euros.

Segueix-nos a:

Escriu-nos

al email
info@segurosmdc.com

Truca'ns

per telèfon a
935 529 402

PARLA'NS