Esteu aquí

El ejercicio 2020 se cierra con un Notable crecimiento en Mutualistas, Pólizas y Primas.

Resultat econòmic 2020 d'Assegurances MDC

dimarts, juny 29, 2021

L'exercici 2020 es tanca amb un Notable creixement en Mutualistes, Pòlisses i Primes.

Ahir, 28 de Juny de 2021, Assegurances MDC va presentar a l'Assemblea General de Mutualistes la gestió del Consell d'administració, així com els comptes anuals, els quals van ser aprovats per unanimitat.

Malgrat les grans dificultats que ha patir el nostre país arran de la crisi sanitària i econòmica produïda per la pandèmia del Covid 19, Assegurances MDC ha obtingut un creixement molt significatiu tant en Nous Mutualistes com de Pòlisses i Primes.

Així, el creixement de nous mutualistes es xifra en un 6% mentre que el de pòlisses ascendeix un 5%, destacant els forts increments en primes facturades als rams de decessos i d'accidents.

Així mateix, Joan Badenes, Director General de MDC, ressalta que el ràtio de solvència d'Assegurances MDC (601%) continua superant àmpliament els requeriments de capital reguladors (SCR) mínims exigits segons la Directiva d'aplicació de Solvència II i continuen estant molt per sobre de la mitjana del sector assegurador espanyol (El capital de solvència és un element clau per a garantir que l'Entitat té suficient capacitat

 

Segueix-nos a:

Escriu-nos

al email
info@segurosmdc.com

Truca'ns

Contacte General 93 552 94 02

Assistència en Viatges 93 488 80 73

Servei de decessos 93 552 94 00