You are here

Seguros MDC disposa d'un departament d'Atenció al client encarregat d'atendre les queixes i reclamacions dels seus assegurats (Ordre ECO/734/2004 de 11 de marzo). La seva creació respon a la filosofia de la companyia de vetllar pels drets dels seus clients.

Si desitja posar-se en contacte amb el departament d'Atenció al Client de Seguros MDC pot enviar un mail a info@segurosmdc.com o per correu postal a: 
Assegurances MDC - Servei  d'Atenció al Client

Follow us at:

Write us

at the e-mail
info@segurosmdc.com

Call us

by phone at
935 529 402

Speak to us