You are here

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 27/06/2019

Wednesday, June 12, 2019

L'Assemblea general Ordinària de Mutual de Conductors, MPS a Prima fixa es celebrarà el proper 27 de juny de 2019 a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 17.00 hores en segona, en la delegació de la Mutualitat a Granollers, carrer Mare de Déu de Núria, 13 per a tractar els següents temes:

ORDRE DEL DIA:

 1. Informe del Consell d'Administració.
 2.  Lectura de l'Informe de la Comissió d'Auditoria
 3.  Examen i aprovació dels comptes anuals i informe de gestió de l'exercici 2018. Proposta de distribució de resultats i aprovació de la gestió del Consell d'Administració.
 4.  Examen i aprovació dels comptes anuals consolidats del grup de l'exercici 2018.
 5. Lectura de l'Informe del Defensor del Mutualista.
 6. Proposta perquè la cartera de pòlisses de la Mutualitat anterior a 1 de gener de 2005 sigui mitjançada per la Corredoria MDC, propietat de la Mutualitat.
 7. Proposta de refundició dels productes de decessos especial i plus, en un nou producte que reculli els següents requisits legals: 
  a. Contracte en forma de pòlissa, no de reglament.
  b. Tarifes i capitals a l'actualitat.
  c. Evolució de tarifes i capitals a futur.
  d. Remissió de nota informativa i contingut als mutualistes.
  e. Intermediació per la Corredoria MDC propietat de la Mutualitat.
  8. Aprovació i si escau ratificació de la decisió del Consell d'Administració de data 27 de setembre de 2018, per a la concessió d'una dotació econòmica per al President i Vicepresident d'honor de la Mutualitat.
  9. Modificació dels articles 31, 33 dels estatuts socials de la Mutualitat.
  10. Precs i Preguntes.
  11. Designacióde tres assembleistes per a signar i aprovar l'acta de l'Assemblea.

 

 

Follow us at:

Write us

at the e-mail
info@segurosmdc.com

Call us

by phone at
935 529 402

Speak to us

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 27/06/2019 | MDC Seguros

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.