You are here

Aprovada la Fusió per absorció de Previmutua per Assegurances MDC

Wednesday, May 13, 2020

Ha estat aprovat el projecte de fusió per absorció entre les entitats MDC Mps a prima fixa com a entitat absorvent i Previmutua com a entitat absorvida a Madrid a 12 de Maig de 2020.

Acord de fusió amb Previmutua

Follow us at:

Write us

at the e-mail
info@segurosmdc.com

Call us

by phone at
935 529 402

Speak to us