You are here

Les grues d'Assistència en Carretera se sumen a la vaga del transport

Thursday, March 24, 2022

Les Associacions de grues d'Assistència en Carretera han donat llibertat als seus associats per a sumar-se a la vaga general de transportistes causada pel fort increment de preu dels carburants i la total falta de mesures i passivitat mostrada pel Gobierno.
 

No sabem quina repercussió final pot acabar tenint la vaga, ja que dependrà de l'índex de seguiment d'aquesta, però sí que podem assegurar als usuaris que poden estar tranquils en cas d'assistència per avaria, encara que no així en cas de desplaçaments als tallers o zones d'emmagatzematge.

Follow us at:

Write us

at the e-mail
info@segurosmdc.com

Call us

Travel Assistance 93 488 80 73

Funeral service 93 552 94 00